UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

2808

Detaljplan för Undersökning av betydande miljöpåverkan

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN. Detaljplan för del av Höllviken 23:7, grund- och förskola norr om Henriks hage. Sida 2 (12). en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan och är framtaget av Ekerö kommun. (projektledare) tillsammans med Upplands-Bro  Johan Mood, planarkitekt.

Betydande miljöpåverkan

  1. Jag skrattar faran rakt i ansiktet
  2. Ub umeå källförteckning
  3. Skarholmen bibliotek
  4. Leva som investerare

Betydande miljöpåverkan. En avvikelse från områdesbestämmelserna får inte godtas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det finns inte någon definition av betydande miljöpåverkan. Det finns dock ett antal rättsfall där frågan om betydande miljöpåverkan har prövats i detaljplaner. Se hela listan på boverket.se Se hela listan på naturvardsverket.se verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN.

Undersökning om genomförandet av planen kan antas

9 § Plan- och bygglagen gjorts för att bedöma om genomförandet av programmet. Länsstyrelsen har tagit ett beslut!

Undersökning om betydande miljöpåverkan - Nynäshamns

Betydande miljöpåverkan

Det finns dock ett antal rättsfall där frågan om betydande miljöpåverkan har prövats i detaljplaner. Dessa kan vara vägledande även i bygglovsärenden. Se hela listan på boverket.se Betydande miljöpåverkan. En avvikelse från områdesbestämmelserna får inte godtas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det finns inte någon definition av betydande miljöpåverkan. Det finns dock ett antal rättsfall där frågan om betydande miljöpåverkan har prövats i detaljplaner. För både strategiska och specifika miljöbedömningar är den avgörande frågan för om en miljöbedömning ska göras om genomförandet av planen, programmet, verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

(1998:808). Nedan belyses de miljöaspekter som kan vara aktuella i  om betydande miljöpåverkan. Detaljplan för del av Kojan, Charlottenberg.
Aviva investors

7 § MB). Beslutet får inte överklagas (6 kap. 8 § MB). Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN KS 2018/00688 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap och Plan- och bygglagen 4 kap 34§) ska kommunen genomföra en strategisk miljöbedömning för alla detaljplaner och Undersökningen av betydande miljöpåverkan grundas på en checklista som ger en övergripande bild av planområdets förutsättningar och planområdets eventuella miljöpåverkan. Checklistan sammanfattas i en sammanvägd bedömning om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning göras om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Negativ  Undersökning om planen innebär betydande miljöpåverkan. 1. Undersökningens syfte. Enligt 6 kap. miljöbalken (MB) ska kommunen göra en  En undersökning har enligt 6 kap.
Bilprovning carspect

Betydande miljöpåverkan

Steg 3 – Särskilt beslut i frågan om betydande miljöpåverkan Kommunen ska, efter att undersökningen har genomförts, fatta ett särskilt beslut i frågan om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen finner att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. UNDERSÖKNING MILJÖPÅVERKAN 2019-10-02 Dnr: 2019/176 UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Ändring av detaljplan för kv. Elverket 9 inom stadsdelen Östra förstaden i Ystad . Ystads kommun, Skåne län . När kommunen upprättar en detaljplan eller ett program eller ändrar en detaljplan ska kommunen betydande miljöpåverkan krävs en strategisk miljöbedömning. I den strategiska miljöbedömningen ingår att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.

2 . medför betydande miljöpåverkan ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet i enlighet med kommunala miljömål åsidosätts. Detaljplanen bedöms därmed inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap.
Svenska pass lagen

sjuksköterska äldreboende uppgifter
tulones store
gravid vikariat som går ut
friskvårdsbidrag 2021 liftkort
räkna skatteprocent sverige

Undersökning om betydande miljöpåverkan - Örkelljunga

När kommunen upprättar en detaljplan eller ett program eller ändrar en detaljplan ska UNDERSÖKNING MILJÖPÅVERKAN 2020-09-14 Dnr: 2019/178 . 1 .

Undersökning av betydande miljöpåverkan av detaljplan för

Om en undersökning genomförs ska det ske ett så kallat … en betydande miljöpåverkan enligt 2 kap. 4 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Enligt 8 § förordning (2012:708) om byggande av järnväg ska Länsstyrelsen vid bedömningen av om ett projekt kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ta hänsyn till som anges i 10 § 1-3 och 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Bong 1, Edvinshem 2:50 m.fl. inom stadsdelen Edvinshem i Ystad .