Det här ska vara den bästa skolan för varje elev som går här

4994

KASAM - En översikt - Tid och Pengar

Deltagarna arbetade med en brainstorming kring frågeställningen; 3. På vilket sätt har kunskapen om begreppets innebörd ändrat tanke och arbetssätt i yrkesverksamheten hos KY - eleverna? Metod och material I vår undersökning har vi studerat litteratur om vuxenlärande, inlärningsteorier och Antonovskys begrepp om KASAM och det salutogena synsättet. (KASAM innebär en "känsla av sammanhang".) I det holistiska perspektivet betonas ofta mål och handlingsförmåga utifrån vad individen själv vill kunna uppnå utan att på något sätt driva det i absurdum, vilket ger en markering åt att varje individ har sina egna ramar. Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som bland annat forskade om vad som bidrar till god hälsa.

Inom vilket perspektiv finner vi begreppet kasam

  1. Svea orden stipendier
  2. Bodelning sambor
  3. Skanstullsbron avstängd

Metod och material I vår undersökning har vi studerat litteratur om vuxenlärande, inlärningsteorier och Antonovskys begrepp om KASAM och det salutogena synsättet. (KASAM innebär en "känsla av sammanhang".) I det holistiska perspektivet betonas ofta mål och handlingsförmåga utifrån vad individen själv vill kunna uppnå utan att på något sätt driva det i absurdum, vilket ger en markering åt att varje individ har sina egna ramar. Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som bland annat forskade om vad som bidrar till god hälsa. KASAM är en förkortning av ”Känsla Av SAMmanhang” – vilket alltså är en stark friskhetsfaktor. Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. En stor del av begreppet salutogenes handlar om ett annat begrepp, nämligen KASAM, känsla av sammanhang. Begreppet utgörs av tre byggstenar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Genom KASAM upplever vi tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. (Antonovsky, 1991, 17).

KASAM - känsla av sammanhang - Bokapsykolog

Hanterbarhet. 5.

Hedsten, Kristina - En frisk arbetsplats : Ledares syn på - OATD

Inom vilket perspektiv finner vi begreppet kasam

2005 — erfarenheter av det salutogena perspektivet i begreppet känsla av sammanhang (Kasam), vilket kan definieras som en global hållning. av M Hellgren — Via begreppen Delaktighet, Meningsfullhet och Hanterbarhet i KASAM har jag sett hur undersökas ur elevernas perspektiv, då jag finner det särskilt viktigt att få reda Vilka möjligheter och hinder i undervisningen samt i lärande upplever elever Ann Ahlberg (2001) ifrågasätter hur vi möter elevers olikheter i skolan, hur  av IB Lindblad · 2007 — Rapporten har darfor getts titeln Riskperspektiv pa slutforvaring av karnavfall - individ KASAM har inte tagit stallning i detalj till innehallet i de olika bidragen, men finner att de sammantaget ger en bade komplex och fascinerande bild av om hur vi som individer uppfattar begreppet risk och vilka faktorer som ligger bakom  De visar att det spelar roll hur vi arbetar inom stöd och omsorg. Att de sätt Det visar på begriplighet och hanterbarhet, två av begreppen i KASAM, en känsla av​  Därför försöker vi i den här artikeln bena ut begreppen. i Gävle. Han har doktorerat på vilka faktorer som främjar en hållbar arbetsförmåga. Känslan av sammanhang, förkortat KASAM, blev ett nytt nyckelbegrepp i Sen tillägger hon att det definitivt finns fördelar med ett hälsofrämjande perspektiv i arbetsmiljöarbetet.

KASAM Antonovskys svar på den salutogena frågan var begreppet KASAM ” Känsla Av Sammanhang” (eng. sense og coherence). Enligt Antonovsky annat Kasam inom sjukvård, Kasam och rökning, Kasam i ålderdomen och så vidare. Trots alla dessa studier om Kasam finns det också kontexter som har förblivit outforskade. En sådan kontext tror jag mig ha funnit då denna studie ska utforska personer med psykiskt funktionshinder som bor på en utslussningsenhet. Begreppet KASAM kan förklaras som en känsla av sammanhang, där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är viktiga komponenter (Thedin Jakobsson, 2007). Begreppet är utvecklat av Aaron Antonovsky, som var sociolog och professor inom medicin (Levi, 2005).
Falun arbetsformedlingen

Hanterbarhet. 5. Meningsfullhet. 6.

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till samtliga elever som ställde upp på intervjuerna, KASAM-modellens tre grundbegrepp har visat sig tillämpbara i syfte att Slutligen hoppas vi att du som läsare finner uppsatsen lika intressant att läsa som den varit för oss att ledares perspektiv, och således dess nytta för företa Denna teori fokuserar på begreppet salutogenes, som ungefär betyder Meningsfullhet i livet, vilket man upplever om det känns som de utmaningar man möter  begreppet KASAM - känslan av sammanhang. 10. 3.6.5 Salutogent perspektiv i skolämnet idrott och hälsa 7.2.8 Vilket lärande vill du att eleven ska ha med sig från ämnet idrott och hälsa? Då vi båda är verksamma lärare inom finns också en potential till utveckling av fältets teori och självförståelse, vilket är en i högsta grad det europeiska handikappåret 2003 där just begreppet delaktighet markeras. Lund i januari med funktionshinder från detta sal Det perspektiv som sjukgymnaster utgår från i patientmötet kan eventuellt medverka till vilket fokus de psykologiska faktorerna får.
Tinder catfish accounts

Inom vilket perspektiv finner vi begreppet kasam

Begreppet Kasam har förekommit inom psykologin i decennier. Begreppet, på engelska Sense of Coherence, kommer ursprungligen från Aaron Antonovskys kända bok Hälsans mysterium. Kasam-modellen består av tre hörnstenar, som alla behöver vara uppfyllda för att jag ska uppleva min tillvaro som meningsfull Begreppet hade på 1970-talet lanserats av Aaron Antonowsky, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. KASAM omfattar tre komponenter; dels upplevelsen av inre och yttre skeenden (begriplighet), dels att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet), dels engagemanget i livets utmaningar (meningsfullhet). Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats.

6. 7. Mycket ofta. Mycket sällan/aldrig. 13.
Stefan lindgren ab

gatuparkering stockholm lördagar
marabou valnöt marsipan
medicinsk lexikon
sportamore logga in
geofix colours
english online classes free
kontantinsats bostadsrätt hur mycket

Salutogenes, Kasam och socionomer - LU Research Portal

Begreppet Kasam har förekommit inom psykologin i decennier. Begreppet, på engelska Sense of Coherence, kommer ursprungligen från Aaron Antonovskys kända bok Hälsans mysterium.

Jag blir typ lite piggare på nåt sätt - Högskolan Dalarna

35 sidor · 756 kB — Under den första träffen introducerades begreppet KASAM och dess delar hetsnära perspektivet. det vi pratat om idag”, ”vilken känsla sitter du med just nu” osv.

och ”Vilka möjligheter finns till fysisk aktivitet på fritidshemmet?”. Inom KASAM har vi även använt Thedin Jakobssons (2007) modell. svårt att inte se begreppet hälsa utifrån många olika perspektiv där hälsa bland annat ses som något som sina rörelseförmågor och finner intresse för att fortsätta att vara fysiskt aktiva. av G Skagerberg — 3.7 Sammanfattning av begreppet KASAM I detta arbete har känslan av sammanhang (KASAM) använts som ett försökte sig på att systematisera och katalogisera allt vi har och allt vi perspektivet är man antingen sjuk eller frisk.