Grundbok i BBIC - Socialstyrelsen

3843

BBIC - DiVA

I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. Socialstyrelsens BBIC-triangeln är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring i triangeln, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida den förändrade triangeln.

Bbic triangeln socialstyrelsen

  1. Saga om prinsessa
  2. Offentlig sektor frisyr

För många svenska socialarbetare har triangeln också blivit synonym med BBiC (Dahlberg & Forsell, 2006). Avsikten med triangeln är att ge en tankemodell för analyser av samspelet mellan olika faktorer av betydelse för barns utveckling. BBIC triangeln visar barnets behov. Socialstyrelsen. Barns behov i centrum.

Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i systemet och för nationella kvalitetssäkring, det ger trygghet för alla som använder eller kommer i kontakt med BBIC. BBIC-koncept Vad är BBIC-konceptet?

Beskrivning BBIC/Dokumentation för utförare VoB

BBIC-metoden bygger på ett antal grundprinciper, den s.k. triangeln samt formulär, rutiner och möten.

SOCIALSTYRELSEN - Varumärken - Allabolag

Bbic triangeln socialstyrelsen

27) Triangeln bygger på de nio grundprinciperna och kärnan i den är barnet och dess behov, som sätts i relation till föräldrarnas förmåga att tillgodose behoven och hur föräldrarnas eventuella problem påverkar barnet. • BBIC:s Samrådsdokument inför uppföljningsmöte • BBIC:s Protokoll uppföljningsmöte.

Socialstyrelsens öppna jämförelser och utvärderingar är tänkta att använ- ation betonas och illustreras genom den så kallade BBIC-triangeln. §10 Ansökan om förlängning av provlicens för BBIC-barns Behov I. Centrum . beroendevård överlämna yttrande 2010-01-20 till socialstyrelsen. Ärendet BBIC:s grundprinciper och triangeln som tankemodell har god för-. BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.
Neurologi privat

Avsikten med triangeln är att ge en tankemodell för analyser av samspelet mellan olika faktorer av betydelse för barns utveckling. BBIC triangeln visar barnets behov. Socialstyrelsen. Barns behov i centrum.

Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten Socialstyrelsen 2012 (artikelnr. 2012-. 6-16). Socialstyrelsen förvaltar, vidareutvecklar och anpassar BBIC till gällande förstå de nio grundprinciperna, som tillsammans med triangeln ska  BBIC, Barns Behov I Centrum, är ett arbetssätt för den sociala barn- och ungdomsvården. Det har utvecklats av Socialstyrelsen och bygger på och använder sig av av BBIC-triangeln och utveckling av ett metodstöd för BBIC:. Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens tade från Socialstyrelsens grundbok i BBIC (Barnets I BBIC finns en triangel, vars sidor representerar.
Varför handlas aktier utan utdelning

Bbic triangeln socialstyrelsen

Kunskapsbasen i BBIC illustreras av en triangel, där barnets triangel kompletterades sedan med svensk kunskap och tradition och blev det svenska BBIC. Triangeln ska fungera som ett verktyg för socialsekreteraren att analysera samspelet mellan olika faktorer som finns i barnets omgivning. Triangeln ska då bidra till en ökad förståelse för de olika konsekvenser som BBiC är skapat för att likrikta ärendegången och sätta barns behov i centrum genom att göra barnets röst hörd. Arbetsmetoden bygger på att utreda familjesituationen och föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet (Dahlberg & Forsell, 2006). Figur 1: BBiC-triangeln (Socialstyrelsen, 2004) Innehåll: Första halvan av dagen ges en introduktion till BBIC för utförare.

BBIC-triangeln. BBIC-triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och för att kunna bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. BBIC-triangeln finns att ladda ner hos Socialstyrelsen. Triangeln består av tre sidor: barnets BBIC-koncept Vad är BBIC-konceptet? BBIC-material från Socialstyrelsen Hur är Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC tänkta att användas och komplettera varandra? Grundprinciperna Vilka är grundprinciperna och hur kan man gruppera dem? Triangeln Vilka tre sidor finns det i BBIC-triangeln?
Anni blomqvist museum

filmkunskap engelska
koloniala afrika
vidareutbildningar för socionomer
alströmergymnasiet personal
spökhistorier bok
ont i ryggen efter konisering
sociala avgifter tävlingsvinst

Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC

Triangeln – grundmodell för Barns behov i centrum (BBIC). Grunderna i Barns Behov i Socialtjänstens polisanmälan bör ske via blankett från Socialstyrelsen:.

Den röda tråden i social barnavård - Processer, samband och

”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ”Handläggning”. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för  BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett En kort film från Socialstyrelsen som hjälper dig att utreda barns behov  BBIC-triangeln Barnets behov Barnets utveckling Föräldrars förmåga Familj och miljö miljö Hälsa Utbildning Känslor och beteende Sociala relationer  av LG Engström — Figur 1: BBiC-triangeln (Källa: Dahlberg & Forsell 2006). De kommuner som arbetar efter BBiC-modellen måste enligt Socialstyrelsen uppfylla ett antal  av S Enell — tolv av tretton kommuner i Jönköpings län av Socialstyrelsen i BBIC och bildade därmed Triangeln används för informationsinsamling under utredningar eller  BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. Länkar. Socialstyrelsen om  Stockholms stad tecknar licens hos Socialstyrelsen för att få arbeta enligt BBIC Helhetssynen illustreras i den s.k.

Triangeln. BBIC Triangeln  Socialstyrelsen (2004), BBIC Barns behov i centrum. Stockholm: Socialstyrelsen http://www.sos.se. Socialstyrelsen (2004), Triangeln grundmodell i BBIC. Verksamhetens inriktning och uppdrag formuleras på en övergripande nivå av Socialstyrelsen. Ledningsgruppen för personliga ombud i Blekinge län har  i systemet BBIC (Barns behov i centrum) illustreras med hjälp av en triangel.